• गजल बारेमा

  गजलको बारेमा केहि जानकारी


  १. रदिफ भनेको के हो ?
  => रदिफ भनेको 'काफिया पछी दोहोरिंदै आउने शब्द हो।
  जस्तै-  हिंजो आऊ भन्दा पनि मानेनौ,
            मायाँ लाउ भन्दा पनि मानेनौ ।


   यहाँ "जाउ, लाउ" काफिया हो भने
  "भन्दा पनि मानेनौ" यो 'रदिफ' हो।
  जुन सेर हरेक सेरहरुको अन्तिममा दोहोरिंदै आउँछ।

  २. मतला भनेको के हो ?
  => मतला भनेको सुरुको दुई सेर हो। अथवा २ लाईन हो।
  अनी, 'मक्ता' भनेकेा अन्तिम दुईए लाईन हो। र काफिया
  भनेको 'रदिफ' भन्दा अगाडी आउने शब्द हो। समध्वनी।

  जस्तै: लाउ, जाउ, आऊ, धाउ, खाउ, आदी।

 • GET A FREE QUOTE NOW

  Coming Soon ....

  ADDRESS

  Tribeni Gaunpalika 4 Rolpa

  EMAIL

  nbnabinudasi@mail.com
  navarajbudha.com.np@mail.com

  TELEPHONE

  9810851804
  01128626831

  MOBILE

  9810851804
  01128626831